maanantai 16. tammikuuta 2017

Kotipalvelun pysäköinti kuntoon


Tässä olisi yksi epäkohta, joka voitaisiin haluttaessa hoitaa nopeastikin kuntoon.
Kotihoidon pysäköintimahdollisuudet ovat Espoossa todella huonot. Työntekijät joutuvat välillä etsimään pitkäänkin laillista pysäköintipaikkaa ja kaikki se aika on pois asiakkaalta, jolle kotihoidon käynti voi olla paljon odotettu ja ainoa sosiaalinen kontakti. Silloin tällöin tulee myös parkkisakko, jonka työntekijä joutuu itse maksamaan. Nämä parkkisakot voisi kaupunki maksaa eikä maksattaa niitä heikosti palkatuilla työntekijöillään.
Kuinka on mahdollista, että tätä asiaa ei saada hoidettua kuntoon ja julkisen puolen palveluita sorretaan verrattuna yksityiseen puoleen. Olen pistänyt merkille, että yksityisten kotipalveluyritysten autoissa käytetään ”huoltoajo” -lappua ja pysäköidään ovien eteen. Sama käytäntö on myös erilaisten remonttiyritysten yms. autojen kanssa. Miksei Espoon kaupunki voi myöntää ”huoltoajo” -lupalappuja omille työntekijöilleen ja näin helpottaa heidän työtään? Tämän ei uskoisi olevan niin vaikeaa, etteikö sitä voisi toteuttaa vai halutaanko tässä antaa etu vain yksityisille yrityksille? Kustannukset Espoolle olisivat mitättömät ja kotihoidon työntekijät saisivat käyttää enemmän aikaa asiakkaidensa luona eli päätehtävässään eikä olisi pelkoa pysäköintisakoista.
Näin toimien työntekijät olisivat tyytyväisempiä ja asiakkaat saisivat parempaa palvelua. Espoon kaupunkihan vastaa kaupungin alueen pysäköintimahdollisuuksista rajoittaen sitä mm. laajoilla aluepysäköintikielloilla. Eikö Espoossa tosiaankaan välitetä kotihoidon työntekijöistä ja heidän asiakkaistaan?

maanantai 2. tammikuuta 2017

Paremman Espoon puolesta

Olen kuntavaaleissa mukana koska haluan rakentaa kaikille paremman Espoon.

Martin Luther Kingiä lainatakseni: Minulla on unelma paremmasta ja tasa-arvoisesta Espoosta, jossa:

1) lapsilla ja nuorilla on turvalliset ja terveelliset päiväkodit ja koulut
 • korjaamme homeiset päiväkodit ja koulut pikaisesti
 • palkkaamme riittävästi henkilökuntaa
2) huolehdimme vanhuksistamme heitä kunnioittaen
 • huomioimme vanhukset yksilöinä ja mahdollistamme kaikille ihmisarvoisen elämän
 • tarjoamme laadukkaita hoitopalveluja kotona asuville vanhuksille
 • rakennamme palveluasuntoja niille vanhuksille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona
 • pidämme hoitajien määrän riittävänä tarpeisiin nähden
3) tuemme omaishoitajia heidän työssään
 • tiedotamme omaishoitajille heidän tukimahdollisuuksistaan ja annamme tarvittaessa apua hakemusten täyttämisessä
 • olemme mukana kehittämässä vertaistukiryhmiä
4) mahdollistamme kotihoitajille paremmat pysäköintimahdollisuudet
 • piha-alueelle mahdollistavat pysäköintiluvat käyttöön
5) rakennamme kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja
 • opiskelija-asunnoille jatkuvasti huutava tarve
 • vuokra-asuntojen kysyntään pystyttävä vastaamaan
6) tuemme paikallisia yrityksiä
 • huomioimme kaupungin hankinnoissakin paremmin paikallisuuden
 • mahdollistamme tarjousten teon myös pienemmille yrityksille
7) luomme työpaikkoja ja tarjoamme koulutusta etenkin nuorille ja pitkäaikaistyöttömille
 • tarvittaessa palkkaamme työntekijöitä määräaikaisesti ja maksamme palkkaa mieluummin kuin sakkomaksuja
 • maksamme tällä hetkellä miljoonia sakkomaksuna valtiolle, koska Espoo ei pysty hoitamaan pitkäaikaistyöttömiä sovitusti
 • valvomme nuorisotakuun toteutumista ja ehkäisemme nuorten syrjäytymistä
8) investoimme rakentamiseen järkevästi
 • teemme investointilaskelmat luotettavammin – ei enää kymmenien ja jopa satojen miljoonien eurojen ylityksiä
 • valvomme rakentamista asiantuntevammin ja vaadimme mahdollisista viivästymisistä tai ylimääräisistä kustannuksista vastuulliset korvaamaan aiheuttamansa kulut – ei enää merkittäviä aikatauluviivästyksiä
 • tehdään asukkaita hyödyntäviä investointeja
9) säästämme luontoa
 • hankimme kaupungille sähkö- ja hybridiautoja
 • edistämme hiilivoimaloista luopumista
 • hyödynnämme uusina energianlähteinä ensisijaisesti geotermistä energiaa, maalämpöä, aurinkovoimaa, tuulivoimaa ja aaltovoimaa
10) mahdollistamme veneilyharrastuksen säilymisen Espoossa
 • pidämme kaupungin satamat kunnossa
 • mahdollistamme satamapalvelujen pitkäaikaisen kehittämisen
 • osoitamme talvisäilytystilat meren läheisyydestä, ei kuljetuksia Ämmässuolle
11) edistämme joukkoliikenteen käyttöä
 • vaadimme lähiliikenteen vyöhykerajan siirtoa siten, että koko Espoo on saman vyöhykkeen sisällä, näin saadaan kaikki Espoon asukkaat tasapuolisen kohtelun piiriin