tiistai 12. huhtikuuta 2016

HOK-Elannon edustajiston vaalit 18.-29.4.2016

Olen ehdokkaana HOK-Elannon edustajiston vaaleissa, jotka pidetään 18.-29.4.2016. Tässä vaalikoneeseen antamiani vastauksia:
1) Mielestäni edustajiston päätösvaltaa ei tarvitse nykyisestä lisätä. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä on valita osuuskaupalle hallintoneuvosto ja vahvistaa tilinpäätös. Muita sääntömääräisiä tehtäviä ovat mm. ylijäämän käytöstä päättäminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle. Edustajisto käsittelee myös mahdolliset sääntömuutokset ja fuusiohankkeet. Edustajistoa voi verrata osakeyhtiön yhtiökokoukseen.


2) Olen täysin eri mieltä siitä, että edustajistolla ei olisi nykymuodossaan varsinaista päätösvaltaa osuuskaupan asioihin. Päätösvalta ei kuitenkaan ole suoraa vaan hallintoneuvoston kautta välillistä.


3) Edustajistoon täytyy ehdottomasti valita tavallisia asiakasomistajia. Edustajiston pitäisi olla kattava otos erilaisista asiakasomistajista, jotta saadaan mahdollisimman monipuolinen näkemys kuluttajien tarpeista esille.


4) Edustajistoon pitää valita myös henkilöitä, joilla on osaamista taloudellisissa ja yhteiskunnallisissa asioista. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että pitäisi valita pelkästään ammattipoliitikkoja, joille edustajiston toimintaan keskittyminen ei ole välttämättä kovinkaan korkealla tasolla muiden tehtävien ohella hoidettuna.


5) Osuuskauppa voisi laajentaa toimintaansa niin, että jäsenten kulutustarpeet tulevat monipuolisesti katettua. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että osuuskaupan pitäisi laajentaa toimintaansa kaikkeen mahdolliseen. Uusien liiketoimintojen mukaan ottaminen täytyy tehdä erittäin harkitusti. Ennemminkin kannattaisi panostaa nykyisten toimintojen kehittämiseen kuin uusien mukaan ottamiseen.


6) Osuuskaupan pitäisi kohdistaa investointinsa mieluummin lähikauppojen kehittämiseksi kuin uusien hypermarkettien rakentamiseen. Osuuskaupan pitää kehittää omia lähikauppojaan koska ne ovat erityisen tärkeitä pienten talouksien, vanhuksien ja autottomien kuluttajien kannalta.


7) Osuuskauppa voisi kehittää verkkokauppapalvelujaan erityisesti siten, että verkkokaupasta tilatut tuotteet voisi noutaa omasta lähikaupasta. Näin verkkokauppa voisi edistää myös lähikauppojen toimintaa.


8) Mielestäni HOK-Elanto voisi palauttaa suuremman osan bonuksina omistajilleen. Jos bonustaulukon asteikkoa korjattaisiin alaspäin, niin sen avulla bonusten saaminen lisääntyisi erityisesti vähemmän ostaville. Tämä voisi myös lisätä erityisesti pienten kotitalouksien ostosten keskittämistä ja sitä kautta osuuskaupan liikevaihto ja tulos voisivat parantua. Parantuneen tuloksen myötä voitaisiin jatkossa jälleen investoida lisää.


9) HOK-Elannon bonustaulukon pitäisi olla ehdottomasti progressiivisempi kuin nyt. Mallia voisi ottaa monesta muusta osuuskaupasta, joissa taulukon rajat ovat huomattavasti HOK-Elannon bonustaulukon rajoja alempia.


10) Osuuspääomalle maksettava korko on summan niin pieni, että en näe sitä kovinkaan tärkeänä. Ennemmin panostaisin bonusrajojen laskemiseen.


11) Kestokulutushyödykkeiden osalta näkisin, että korkea laatu on tärkeämpää kuin halpa hinta. Se tuo myös luottamusta kuluttajien keskuudessa. Olen laadukkaan ja riittävän monipuolisen valikoiman kannalla vaikka hinta ei olisikaan aina halvin. Laadukas tuote tulee yleensä pitkällä aikavälillä edullisemmaksi kuin halpa ja vähemmän laadukas tuote.


12) Maksuttomia kierrätyspalveluja tarjoamalla on mahdollisuus osoittaa vastuullisuutta ympäristöstämme. Kierrätyspalvelujen kustannusten tulee sisältyä kaupan katteisiin eikä niistä saa periä erillisiä maksuja. Vain näin voidaan varmistaa mahdollisimman laaja kierrätys.


13) HOK-Elannon pitää jatkossakin näyttää esimerkkiä ja työllistää erityisryhmiä ja samalla auttaa esimerkiksi maahanmuuttajien kotoutumisessa.


14) Olen itse asiakasomistajana tottunut käyttämään S-ryhmän palveluja sekä työmatkoillani että vapaa-ajalla mahdollisimman monipuolisesti. Hyödyn näin bonuksista mahdollisimman paljon.