tiistai 9. helmikuuta 2021

Arin kuntavaaliteesit 2021

Paremman Espoon puolesta

Olen kuntavaaleissa mukana koska haluan rakentaa kaikille paremman Espoon.

Minulla on unelma paremmasta ja tasa-arvoisesta Espoosta, jossa:

1) Järjestetään lapsille ja nuorille turvalliset ja terveelliset päiväkodit ja koulut:

- Pidetään päiväkodit ja koulut kunnossa

- Palkataan riittävästi henkilökuntaa

2) Huolehditaan vanhuksista heitä kunnioittaen:

- Tarjotaan laadukkaita hoitopalveluja kotona asuville vanhuksille

- Rakennetaan palveluasuntoja vanhuksille, jotka eivät enää pysty asumaan kotona

 3) Tuetaan paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä:

- Huomioidaan kaupungin hankinnoissa paremmin paikallisuus

- Mahdollistetaan myös pienemmille yrityksille osallistuminen julkisiin tarjouspyyntöihin

4) Rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja:

- Opiskelija-asunnoille jatkuvasti iso tarve, vuokra-asuntojen kysyntään pystyttävä vastaamaan

- Kaavoitetaan Espoon Asunnoille riittävästi tontteja vuokra-asuntotuotantoon

5) Kehitetään kaupunginosia tasapuolisesti:

- Huomioidaan eri kaupunginosien ainutlaatuisuus ja varmistetaan lähipalvelut

- Varmistetaan joukkoliikenneyhteyksien toimivuus

6) Luodaan työpaikkoja etenkin nuorille ja pitkäaikaistyöttömille:

- Tarvittaessa palkataan työntekijöitä määräaikaisesti ja maksetaan heille palkkaa mieluummin kuin maksetaan valtiolle sakkomaksuja hoitamattoman työllisyyden vuoksi

- Valvotaan nuorisotakuun toteutumista ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä

7) Säästetään luontoa:

- Hankitaan kaupungille sähkö- ja hybridiautoja sekä kaasukäyttöisiä autoja

- Edistetään hiilivoimaloista luopumista ja hyödynnetään uusina energialähteinä geotermistä energiaa, maalämpöä, aurinkovoimaa, tuulivoimaa ja aaltovoimaa

8) Kehitetään Merellistä Espoota:

- Perustetaan vierasvenesatama Espooseen ja vierasvenepaikkoja nykyisiin satamiin, joissa on kahvila-/ravintolatoimintaa

- Osoitetaan talvisäilytystilat meren läheisyydestä, ei kuljetuksia Ämmässuolle

9) Edistetään joukkoliikenteen käyttöä:

- Palautetaan ikäihmisten kertalippualennus

- Muutetaan HSL:n B-lippuvyöhykkeen rajaa Espoon puolella

- Länsimetron jatkeen valmistumisen jälkeen turvataan linja-autoliikenteen kattavuus muutenkin kuin vain metron syöttöliikenteessä. Suoria linja-autoyhteyksiä Helsinkiin tarvitaan jatkossakin

10) Pysäytetään Espoon velkaantuminen ja tasapainotetaan talous:

- Hyödynnetään rahastoissa olevia varoja uusien lainojen sijaan

- Nostetaan tarvittaessa hillitysti kunnallisveroprosenttia

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti