perjantai 12. maaliskuuta 2021

Arin vaaliteesi 6

Luodaan työpaikkoja etenkin nuorille ja pitkäaikaistyöttömille:

- Tarvittaessa palkataan työntekijöitä määräaikaisesti ja maksetaan heille palkkaa mieluummin kuin maksetaan valtiolle sakkomaksuja hoitamattoman työllisyyden vuoksi

- Valvotaan nuorisotakuun toteutumista ja ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Huomio kiinnitettävä työttömyyden hoitoon

Espoon työttömyysaste vuoden 2020 lopussa oli 12,2 % ja työttömänä oli 17.796 henkilöä (näistä lomautettuna 3.772). Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1.752. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 5.175 eli 29 % työttömistä.

Työllisyydenhoidon edistämiseksi Espoon kaupungin olisi vahvistettava yhteistyötä sisäisesti, valtion kanssa ja kaupungin alueella toimivien yritysten kanssa. Espoossa käynnistyy maaliskuussa työllisyyden kuntakokeilu eli Työllisyys Espoo. 18 000 espoolaista työnhakijaa siirtyy TE-toimistosta Espoon kaupungin asiakkaaksi 1.3.2021–30.6.2023. Toivottavasti tällä pystytään vähentämään työttömyyttä merkittävästi.

Tällä hetkellä Espoon kaupunki maksaa merkittäviä summia ns. sakkomaksuina (työmarkkinatuen kuntaosuuskustannuksina). Viime vuoden osalta Tarkastuslautakunta ennustaa Espoon sakkomaksujen nousevan jopa 24,8 miljoonaan euroon, mikä ylittää 6,8 miljoonalla eurolla talousarviossa arvioidut kustannukset. Näkisin paljon järkevämpänä palkata työtön kaupungille töihin tai maksaa palkkatukea paikalliselle yritykselle kuin maksaa miljoonia euroja sakkomaksuina.

Pidetään huolta nuorisosta

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka. Nuorisotakuu mm. edistää sijoittumista koulutukseen ja työmarkkinoille, estää työttömyyden pitkittymistä ja estää syrjäytymistä. Toivottavasti Työllisyys Espoo -hanke auttaa osaltaan nuorison työllistymisessä.

On huomionarvoista, että nuoret voivat tällä hetkellä Espoossakin monin paikoin erittäin huonosti ja meillä on velvollisuus auttaa heitä. Nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut merkittävästi ja niihin täytyy löytyä lisää kaupungin varoja. Tämä vaikuttaa osaltaan nuorten työllistymiskykyyn ja hyvinvointiin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti