perjantai 5. maaliskuuta 2021

Arin vaaliteesi 7

 Säästetään luontoa:

- Hankitaan kaupungille sähkö- ja hybridiautoja sekä kaasukäyttöisiä autoja

- Edistetään hiilivoimaloista luopumista ja hyödynnetään uusina energialähteinä geotermistä energiaa, maalämpöä, aurinkovoimaa, tuulivoimaa ja aaltovoimaa

Espoolla on tavoitteena olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2030. Tällä hetkellä suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja Espoossa on kaukolämpö, jonka osuus päästöistä on noin 40 % (vuoden 2019 tilasto). Kaukolämmöstä taas tuotetaan vähän yli puolet kivihiilellä. Toinen merkittävä päästöjen aiheuttaja on liikenne, jonka osuus on noin 30 % (vuoden 2019 tilasto). Näihin molempiin Espoo voi kaupunkinakin vaikuttaa merkittävästi.

Espoon pitäisi hankkia ensisijaisesti sähköautoja omiin tarpeisiinsa, toissijaisena vaihtoehtona pitäisi olla ladattavat hybridit. Myös kaasukäyttöisten autojen hankinta ja käyttö olisi mahdollista, Espoosta löytyy niitä varten riittävästi tankkauspisteitä. Tämä olisi omalta osaltaan auttamassa Espoota haastavaan hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemisessä. Lisäksi sillä olisi välitön vaikutus Espoon ilmanlaatuun sekä luonnon ja asukkaiden hyvinvointiin.

Espoon kaupungin pitäisi ottaa uudet energiamuodot huomioon omistamissaan rakennuksissa ja rakennuslupien käsittelyssä. Kaupunki voisi näyttää esimerkkiä asukkailleen ja siirtyä hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä enemmän ja vähentää kivihiilellä tuotettavan kaukolämmön käyttöä rakennuksissaan.

Espoossa voitaisiin panostaa merkittävästi enemmän uusiin energialähteisiin, kuten esimerkiksi geotermiseen energiaan, maalämpöön ja aurinkovoimaan. Näiden lisäksi nyt on jo tutkittavana tuulivoimalan rakentaminen Ämmässuolle. Aaltovoiman hyödyntäminen on toistaiseksi ollut hyvin pienessä osassa, mutta siinäkin olisi potentiaalia tulevaisuuden energialähteeksi. Geotermisen energian hyödyntäminen on testivaiheessa Espoon Otaniemessä ja näkisin sen hyvinkin yhtenä pääasiallisena energiamuotona, kun mietitään kivihiilen korvaamista kaukolämmön tuottamisessa.

Maalämpöjärjestelmiin liittyvien lämpökaivojen rakentamiseen tarvitaan kaupungin myöntämä toimenpidelupa. Lupakäsittely pitää saada sujuvaksi, jotta maalämmön käyttöönottoa Espoossa voidaan tehostaa. Maalämpöjärjestelmällä voidaan korvata vanhemmat, saastuttavammat lämmitysratkaisut ja sitä voidaan hyödyntää niin omakotitaloissa kuin kerrostaloissakin. Hyvänä esimerkkinä maalämmön hyödyntämisestä on Laajalahden luonnonsuojelualueen laidalla sijaitseva Villa Elfvikin luontotalo, jota on lämmitetty maalämmöllä kesästä 2014 asti ja jossa säästöt lämmityskustannuksista ovat olleet huomattavia.

Aurinkovoima on nykyisin erittäin käyttökelpoinen energiaratkaisun osa etenkin omakoti- ja rivitaloissa, mutta myös kerrostaloissa, aurinkopaneelien hintojen merkittävästi laskettua ja akkujen tehon noustua. On hienoa, että pääkaupunkiseudulla on vapautettu aurinkopaneelien asennusta lupabyrokratiasta, toisin kuin monilla pienillä paikkakunnilla.

Tehdään yhdessä Espoosta puhtaampi paikka asua!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti